Östgötalacken, pulverlackering

Förbehandlingen består av 4-stegstvätt med järnfosfatering, lämplig för järn, aluminium och varmförzinkat gods.

Vi kan lackera gods upp till
7 meter långt, samt en höjd på
1,6 meter och bredd på 1 meter,
med vikter upp till 500 kg.
Behövs blästring, kan vi ombesörja det.

Modern pulverbox för effektiv påläggning och maximal återvinning av pulver med minsta möjliga miljöpåverkan.

 

   
hem  |  kontakt  |  process  |  galleri  |  karta
Östergötlands Pulverlackering AB,  •  Industrivägen 2,  •  592 41 Vadstena.  •  tfn: 070 234 06 91                                    info@ostgotalacken.se